Vid oro

Om du är vuxen och arbetar med barn eller ungdomar är du en viktig person. Många ungdomar som tagit sig ur svåra situationer berättar ofta om möten med idrottsledare, fritidsgårds personal, skolkuratorer, lärare som varit betydelsefulla i deras liv. Någon som bryr sig, lyssnar, tar på allvar, stöttar, peppar och hjälper.

 

Oro för barn och ungdomar

Vad ska du göra om du misstänker att barn eller ungdomar far illa? Vare sig det gäller hur de har det hemma och på skolan, om de har ett begynnande missbruk eller om du av någon annan anledning känner oro, så har du en viktig roll.  

 

Socialtjänsten är skyldig att utreda 

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är socialtjänsten skyldig att se till att barnet får hjälp. På dessa sidor kan du läsa om hur en utredning går till och att  du som i ditt yrke kommer i kontakt med barn är skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Umeå kommun har samlat information om vart man ska vända sig och vad man ska göra i dessa sammanhang.

 

Du kan också vända dig till Ingången eller Fältgruppen som är duktiga på att ge stöd till dig som jobbar med ungdomar.

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25