Skola och fritid

Personal inom förskola, skola och fritidsgårdar är oerhört viktig i det alkohol-, narkotika- och brottsförebyggande arbetet. Elevernas trivsel och att de fullföljer hela utbildningen med goda studieresultat är den viktigaste förebyggande uppgift som förskola och skola har. 

 

Elevhälsan i Umeå

Elevhälsan med sin personal har en betydande roll i att stötta elever i skolan. I Elevhälsan i Umeå ingår skolläkare, skolsköterskor, psykologer, tal/specialpedagoger och kuratorer. Det finns även kommunövergripande funktioner, såsom särskolekonsulenter, speciallärare kopplat till sjukvård, konsulenter i tal-, språk-, läs- och skrivutveckling.

Läs mer om Elevhälsan i Umeå.

 

Länktips för dig som jobbar inom skola och förskola

 

 

Föräldramöten

Föräldramöten är ett prioriterat område för UmeBrå och vi söker just nu skolor att samarbeta med. Många skolor har arbetat med metoden Effekt (tidigare ÖPP) och UmeBrå har avtal så att skolorna i Umeå kommun ska kunna använda Effekt

 

Tips

Brottsförebyggande rådet har sammanställt information om brottsförebyggande arbete i skolan. För dig som vill fördjupa dina kunskaper finns en hel del att hämta här.

 

UmeBrå avråder

Förr var det vanligt att skolor bjöd in före detta missbrukare till klasser. UmeBrå avråder från detta. Denna typ av insatser har inte den avskräckande effekt man skulle önska utan snarare finns det risk att ungdomar blir nyfikna istället.

 

 
PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25