Krogar & servering

Krogar och tillsyn

På UmeBrå arbetar vi ständigt med krogmiljöerna och utelivet. Fokus ligger på att förebygga alkoholskador, droger och våld.

 

Två gånger per år arrangerar vi utbildningen Ansvarsfull alkoholservering för krogpersonal. Utbildningen är populär och varje utbildningsplats brukar fyllas.

 

För att få bort narkotikan från Umeås krogar  finns Krogar mot knark som är ett nätverk av krogar i Umeå som arbetar för en narkotikafri miljö för gäster och personal. Styrgrupp för projektet är representanter från presidiet i Socialnämnden, Tillståndsenheten, Polisen, Ordningsvaktsföreningen och krögare i Umeå kommun. 

 

UmeBrå samarbetar även med Miljö och hälsa vid Umeå kommun i tillståndsfrågor

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25