Yrkesverksam

Krogar och tillsyn

På UmeBrå arbetar vi ständigt med krogmiljöerna och utelivet. Fokus ligger på att förebygga alkoholskador, droger och våld.

 

Två gånger per år arrangerar vi utbildningen Ansvarsfull alkoholservering för krogpersonal. Utbildningen är populär och varje utbildningsplats brukar fyllas.

 

För att få bort narkotikan från krogmiljön finns Krogar mot knark, som är ett nätverk med representanter från presidiet i Socialnämnden, Tillståndsenheten, Polisen, Ordningsvaktsföreningen och krögare i Umeå kommun. 

 

UmeBrå samarbetar även med Miljö och hälsa vid Umeå kommun i tillståndsfrågor

 

Förskola och skola

Personal inom förskola och skola är oerhört viktig i det alkohol-, narkotika- och brottsförebyggande arbetet. För oss på UmeBrå är det viktigt att stödja dem som arbetar nära barn och ungdomar med ny kunskap och tips, men också med konkreta insatser.

 

Elevernas trivsel i skolan och att de fullföljer hela utbildningen med goda studieresultat är den viktigaste förebyggande uppgift som förskola och skola har. Utöver detta är det viktigt att skolan och förskolan har ett gott samarbete med andra viktiga aktörer, till exempel med Socialtjänsten och polisen. På UmeBrå arbetar vi också för att utveckla föräldramötena.

 

Här finns några länktips för dig som jobbar inom skola och förskola. Kontakta oss gärna för ett samtal eller ett besök.

 

  • Folkhälsomyndighetens sida om barn och ungas hälsa
  • Skolverket, stöd till skolors arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • Här hittar du det senaste materialet om stöd i undervisning för grundskolan
  • Här hittar du det senaste materialet om stöd i undervisning för gymnasiet
  • brottsrummet.se finns lärarhandledning i brott och straff.
  • UmeBrå arbetar med metoden Tobaksfri Duo och erbjuder alla 6–9-skolor att vara med.

 

 

Föräldramöten

Föräldramöten är ett prioriterat område för UmeBrå och vi söker just nu skolor att samarbeta med. Många skolor har arbetat med metoden Effekt (tidigare ÖPP) och UmeBrå har avtal så att skolorna i Umeå kommun ska kunna använda Effekt

 

Tips

Brottsförebyggande rådet har sammanställt information om brottsförebyggande arbete i skolan. För dig som vill fördjupa dina kunskaper finns en hel del att hämta här.

 

UmeBrå avråder

Förr var det vanligt att skolor bjöd in före detta missbrukare till klasser. UmeBrå avråder från detta. Denna typ av insatser har inte den avskräckande effekt man skulle önska utan snarare finns det risk att ungdomar blir nyfikna istället.

Detsamma gäller om man har alltför stort fokus på preparatkunskap. Det är bra om skolpersonal känner till hur olika droger ser ut och vilka kännetecken drogpåverkade personer har, men det är inte bra att visa upp olika droger och dess effekter i klasser eller liknande. Den typen av undervisning kan tyvärr fungera som konsumentupplysning.

 

Oro för barn och ungdomar

Vad ska du göra om du misstänker att barn eller ungdomar far illa? Vare sig det gäller hur de har det hemma och på skolan, om de har ett begynnande missbruk eller om du av någon annan anledning känner oro, så har du en viktig roll. Umeå kommun har samlat information om vart man ska vända sig och vad man ska göra i dessa sammanhang.

 

Ingången och Fältgruppen är duktiga på att ge stöd till dig som jobbar med ungdomar.

 

 

Droger

Drogförebyggande arbete handlar inte bara om preparatkunskap. Det finns många andra delar som är viktigare att känna till än om man får stora eller små pupiller av en viss typ av drog. Du som vill veta mer om droger kan gå in på följande länkar:

 

www.can.se  

www.drugsmart.se

 

För dig som vill gå ännu djupare rekommenderar vi även www.fhi.se och www.bra.se, för lokal Umeåstatistik, UFFE, folkhälsorapporten.

 

Trygghetsarbete

UmeBrå samarbetar med många aktörer i trygghetsfrågor. Bland andra Gata Park, Umeå C, Näringslivet, universitetet, Bostaden, Polisen, UPAB, Umeå Unga Fritid, Fältgrupp och SSF.

 

Umeå kommun har ett åtgärdsprogram kring trygghetsfrågor som heter ”Ren och trygg”.

 

Grafitti/klotter

Umeå kommun har under 2012 antagit en ny handlingsplan om att förebygga klotter som skadegörelse och främja graffiti som konstform och fritidsintresse.

 

UmeBrå samverkar med SSF i trygghetsfrågor

Här är några informationsfilmer från SSF

 

För lokal information se UFFE och folkhälsorapporten.

 

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25