Västra förebyggande rådet

Västra rådet är ett av nio råd på grundskolenivå i Umeå kommun. Rådets syfte är att arbeta med främjande och förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Rådet har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan. Kontakta gärna rådet om du har idéer om förebyggande aktiviteter i lokalområdet.

 

Prioriterade fokusområden

  • föräldrakommunikation
  • operativt arbete och dialog

 

Koordinator: Patrik Henriksson, rektor, Västangårdsskolan, 090-16 50 69, patrik.henriksson [at] umea.se
Ulrika Hurdén, rektor Grubbeskolan
Therese Östensson, fritidsledare, Västangårds fritidsgård
Naser Ghanbari, ungdomsassistent, Hartvigsgården
Margaretha Ahlberg, kurator, Elevhälsan Västra
Catarina Gustafsson, kurator, Elevhälsan Västra
Katarina Klefbom-Wedin, kurator, Västangårdsskolan
Barbro Hedman, fältpedagog, Fältgruppen Öppenvård Unga
Seth Åberg, processledare, UmeBrå

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25