Drogproblem?

Ingången hjälper dig!

 

Är du orolig för att du eller dina kompisar använder droger?  Vänd dig till Ingången. De hjälper dig.

 

På Ingången sitter Maria Lindahl, som har direktnummer 070-655 00 53, och Leif Lundin, 072-551 53 50. Båda har jobbat länge med personer som har drogproblem.

 

– Vi hjälper flera personer dagligen och ett samtal kan förändra mycket, berättar Maria och Leif.

 

När du kontaktar Ingången får du först frågan vad Ingången kan hjälpa dig med. Vill du ha information via telefon eller e-post eller vill du ha ett möte?

 

– Om vi får frågor som vi inte kan svara på kan vi alltid berätta vem du ska kontakta istället, säger Maria. Och du hamnar aldrig i något register för att du kontaktar oss, det kan vara bra att veta eftersom många är oroliga för det.

 

Ett samtal gör stor skillnad

Många frågor kan Maria och Leif svara på via telefon och e-post, men om du vill åstadkomma en större förändring är ett möte att föredra. Vid ett möte diskuterar du tillsammans med Maria eller Leif vad du vill uppnå. Om du vill kan du också få fylla i ett frågeformulär om droger som visar hur du ligger till när det gäller ditt missbruk.

 

– Vår erfarenhet är att ett eller två samtal kan göra stor skillnad, berättar Leif. Vi har exempel på unga som varit här och slutat röka hasch och genast sett stora förändringar i sina liv. De har till exempel fått lättare att komma ihåg lektioner och tvättider.

 

– Att en liten insats från oss kan ändra mycket gör att varje dag här känns meningsfull, menar Maria.

 

Kan bli aggressiv av spice

Nätdroger har ökat mycket i Umeå bland unga de senaste åren och det märker även Maria och Leif.

 

– Men vi ser även att alltfler unga blivit rädda för att röka spice, som är den vanligaste nätdrogen. Det som skrämmer med spice är att drogen verkar ha många bieffekter och att den är oberäknelig. Du vet inte riktigt vad som händer när du tar den. Vi har hört om de som krampat och spytt blod av Spice. En del kan bli aggressiva av den, framför allt när de ska sluta.

 

Inga pekpinnar

När Maria och Leif samtalar med dig om missbruk är de noga med att inte komma med pekpinnar och debattera. Det som är intressant är att få en bild av hur missbruket ser ut och vad du kan göra för att förändra det.

 

– Vi uppehåller oss kring hur ett missbruk kan påverka din vardag. Upplever du till exempel att ditt minne har blivit sämre sedan du börjat använda droger? Har du fått svårare att lära dig nya saker och att hänga med i skolan? Och framförallt, hur vill du att ditt liv ska bli?

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25