Östra förebyggande rådet

Östra rådet är ett av nio råd på grundskolenivå i Umeå kommun. Rådets syfte är att arbeta med främjande och förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Rådet har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan. Kontakta gärna rådet om du har idéer om förebyggande aktiviteter i lokalområdet.

 

Prioriterade fokusområden

  • Unga på nätet (Ålidhem)
  • Värdegrund (Carlshöjd)
  • Stress och prestation (Sjöfru)

 

Koordinator: Sandra Lindberg, ungdomsassistent, Ålidhemsgården, 090-16 48 36, sandra.lindberg [at] umea.se
Ewa Hellgren, kurator, Ålidhemsskolan
Annacarin Gritzner, rektor, Ålidhemsskolan
Eva Eklund, rektor, Sjöfruskolan
Margaretha Karlsson, rektor, Carlshöjd
Cecilia Helmersson, kurator, Elevhälsan Östra
Johanna Bäckström, kurator, Sjöfruskolan
Daniel Lillieroth, ungdomsassistent, Sjöfruskolan
Johanna Franzén, fältpedagog, Fältgruppen Öppenvård Unga
Seth Åberg, processledare, UmeBrå

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25