Om UmeBrå

UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Tillsammans skapar vi trygghet och delaktighet i ett ungt, modigt och växande Umeå.

 

UmeBrå är ett sektorsövergripande nätverk som består av representanter från Umeå kommun, Västerbottens polismyndighet och Västerbottens läns landsting.

 

Ett tryggt Umeå

Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare.

 

Den viktigaste utgångspunkten för UmeBrå är att du som medborgare i Umeå kommun ska fortsätta känna dig trygg och uppleva livskvalitet i denna växande stad.

 

UmeBrås mål

  • Alla ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen i skolan.
  • Minska brottsligheten i Umeå kommun.
  • Öka tryggheten i Umeå kommun.

 

Du når oss enklast på umebra [at] umea.se.

 

Mer information om UmeBrå:

 

Besöksadress: Södra flygeln (Gårdsannexet) bottenvåningen, stadshusområdet, Skolgatan 31, Umeå.

 

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25