Frågor och svar om spice

Bruket av spice ökade under förra året och flera rapporter berättar om unga personer som intensivvårdats eller avlidit efter att ha använt drogen. Men vad är spice och hur påverkas kroppen av drogen? Läs Hälsa2020-chatten från den 5 februari för att få svar på vanliga frågor om drogen: http://www.halsa2020.se/Chat/Sidor/Arkivet.ept?chat=8586

PrintFriendlyDela

Fler nyheter

UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25