Det finns ingen laglig cannabis i Sverige

De syntetiska cannabinoiderna kallas ibland för ”laglig cannabis” vilket är missvisande.  Antingen är substansen reglerad som narkotika alternativt hälsofarlig vara eller så kan de cannabinoider som ännu inte har blivit reglerade omhändertas enligt Förstörandelagen.

 

I Sverige har sedan 2009 sammanlagt ca 90 olika cannabinoider registrerats. Totalt 84 av dessa är reglerade (jan/feb 2015). Många har försvunnit från marknaden men det tillkommer en handfull nya varianter mellan varje förslag till klassificering. Inom EU har 132 syntetiska cannabinoider rapporterats fram till och med november 2014. Däribland finns ett par substanser som har rapporterats i samband med allvarliga förgiftningar/dödsfall.

 

Från att beteckna ett varumärke så har ”spice” i dagligt tal blivit ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider och de rökmixar (spiceprodukter) där de ingår. Syntetiska cannabinoider är substanser ämnade att ge ruseffekter som liknar dem man får av cannabis. Sådana produkter medför delvis samma risker som cannabis, men även större och allvarligare risker eftersom vissa av ämnena binder starkare till de receptorer i hjärnan som är mottagliga för cannabis. Dessutom så är koncentrationen av aktiva ämnen i regel högre i de syntetiska produkterna vilket ytterligare ökar risken för skadeverkningar och överdosering. En nytillkommen risk i det avseendet är att cannabinoider i flytande form avsedda för elektroniska cigaretter, har börjat saluföras på internet. Dels så finns risk att barn oavsiktligt kommer i kontakt med den koncentrerade vätskan och dels så kan bruket ”döljas” liksom vid elektronisk tobaksrökning.

 

”Not for human consumption” eller ”research chemicals” står det ofta på de droger som säljs på olika internetsajter. Detta därför att de som säljer varan inte vill ta ansvar för de skadliga effekter som de helt oprövade kemikalierna kan medföra. Den som köper ”spice” på internet eller av kompisar kan inte heller vara säker på att mängd och innehåll stämmer med vad som uppges.  Ofta konstateras på statens kriminaltekniska laboratorium att det är en blandning av substanser och ofta innehållande redan reglerad substans.

 

Syntetiska cannabinoider har orsakat bland annat akut psykos, panikattacker, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, kräkningar och kramper. Även dödsfall finns associerade med användning av syntetiska cannabinoider. De långsiktiga skadeverkningarna av dessa syntetiska substanser är än så länge okända.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

PrintFriendlyDela

Fler nyheter

UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25