Midgårdsskolans förebyggande råd

Midgårdsskolans råd är ett av fyra råd på gymnasienivå i Umeå kommun. Rådets syfte är att arbeta med främjande och förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Rådet har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan. Kontakta gärna rådet om du har idéer om förebyggande aktiviteter i lokalområdet.

 

Prioriterade fokusområden

  • stress
  • trivsel och trygghet

 

Koordinator: Niklas Karlander, kurator, 090-16 59 86 niklas.karlander [at] umea.se
Anna Sundelin, rektor
Inger Appelblad, kurator
Anna Westman, kurator
Patrik Berglund, ungdomsassistent, Ungdomens Hus
Jonas Jakobsson, fältpedagog, Fältgruppen Öppenvård Unga
Seth Åberg, processledare, UmeBrå

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25