Hörnefors förebyggande råd

Hörnefors råd är ett av nio råd på grundskolenivå i Umeå kommun. Rådets syfte är att arbeta med främjande och förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Rådet har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan. Kontakta gärna rådet om du har idéer om förebyggande aktiviteter i lokalområdet.

 

Prioriterade fokusområden

  • psykisk hälsa
  • trygghet

 

Koordinator:  Johanna Edvinsson, ungdomsassistent, Hörnefors ungdomsgård, 0930-29060, johanna.edvinsson [at] umea.se
Karin Thysell, rektor Hörnefors centralskola
Maria Persson, fritidsledare, Hörnefors ungdomsgård
Sara Björklund, socialsekreterare första linjen
Charlotta Sjöström, socialtjänsten
Anna Nordlander, VLL, Hörnefors hälsocentral
Ylva Holmberg, kurator, Elevhälsan
Petter Lundström, Svenska kyrkan
Ida Richardsson, Svenska kyrkan
Simon Harnet, fältpedagog, Fältgruppen öppenvård unga
Barbro Hedman, fältpedagog, Fältgruppen öppenvård unga
Seth Åberg, processledare, UmeBrå

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25