Holmsund-Obbola förebyggande råd

Holmsunds råd är ett av nio råd på grundskolenivå i Umeå kommun. Rådets syfte är att arbeta med främjande och förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Rådet har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan. Kontakta gärna rådet om du har idéer om förebyggande aktiviteter i lokalområdet.

 

Prioriterade fokusområden

  • delaktighet
  • unga på nätet

 

Koordinator:  Emma Lilja, kurator, Elevhälsan, 090-16 31 48 emma.lilja [at] umea.se
Maja Israelsson, kurator, Elevhälsan
Stefan Frick, skolvärd, Storsjöskolan
Emma Nilsson, ungdomsassistent, Alcatraz fritidsgård, Obbola skola
Lina Sehlin Jonsén, ungdomsassistent
Lena Sjöström, ungdomsassistent, Ropstugan fritidsgård
Magdalena Skaghammar, socialsekreterare första linjen
Jeanette Sigurdh, socialsekreterare första linjen
Peter Gunnarsson, Svenska kyrkan
Johan Danielsson, Svenska kyrkan
Seth Åberg, processledare, UmeBrå

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25