Familjepeppen

Familjepeppen vänder sig till alla föräldrar med barn 0-17 år i Umeåregionen och erbjuder kostnadsfria föräldrakurser och föreläsningar. Familjepeppen vill inspirera dig till att reflektera över ditt föräldraskap och bidra till en trygg och utvecklande uppväxt för barn och ungdomar.

 

Att vara förälder kan vara det största, roligaste, mest utmanande, spännande men också det svåraste som finns! Det är en livslång relation som vi ibland kan behöva lite extra stöd med att underhålla.

 

Att diskutera angelägna frågor med andra föräldrar stärker relationen till barnen. Dessutom är det ett bra sätt att lära känna andra i samma situation. Med kunskaper och färdigheter blir det lättare att skapa en nära och utvecklande relation med sitt barn.

 

Du kan se alla aktuella aktiviteter i Umeåregionen på familjepeppen.se.

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25