Droger & brottslighet

Det finns ett tydligt samband mellan alkohol- och drogmissbruk och brottslig verksamhet. Ett tydligt samband är mellan alkoholmissbruk och våldsbrott. Ett annat är mellan drogmissbruk och tillgreppsbrott. Brottslig verksamhet är många gånger det sätt missbrukaren finansierar sitt eget missbruk
Det är också i många fall samma förebyggande metoder som visat sig vara effektiva oberoende om vi vill förebygga missbruk eller kriminalitet. I många fall är det samma individer som finns i missbrukssituationer och kriminalitet.

 

Ur brottsförebyggande synpunkt är tidig drogprevention och bekämpande av illegal alkoholhantering viktig. Effektiva och offensiva insatser mot langning, bra tillsyn av folkölsförsäljning ger också en brottsförebyggande effekt. Ett effektivt alkohol- och drogförebyggande arbete återverkar därför direkt vissa typer av brottslighet.

 

Om du som förälder vill läsa mer om droger så rekommenderar vi på UmeBrå i första hand CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och Drugsmart.

 

För dig som vill gå ännu djupare rekommenderar vi även Folkhälsomyndigheten och Brottsförebyggande rådet. Det finns även lokal statistik och forskning, bland annat genom folkhälsorapporten från 1 januari 2012.

 

Tobak

Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har. Ni som föräldrar är viktiga i arbetet med att förhindra ungdomar att börja med tobak och därför arbetar vi i Umeå med Tobaksfri Duo.

 

Alkohol

I Umeå kommun arbetar vi på olika sätt med alkoholfrågor. Dels arbetar vi med krogbranschen genom utbildningar i ansvarsfull alkoholservering och genom tillsynsarbete. Vi jobbar också med att motverka langning till unga. Polisen i Umeå arbetar efter den så kallade Kronobergsmodellen, som går ut på att det ska bli svårare och mindre lockande för ungdomar att dricka alkohol ute på stan. Detta gör man dels genom att hälla ut alkoholen, dels genom att begära att föräldrarna kommer och hämtar sina barn på plats. Modellen riktar också in sig på att utreda langningsbrott för att minska tillgången på alkohol.

 

Förutom detta riktar vi oss till er föräldrar med budskapet att inte köpa ut till ungdomar under 20 år. Detta gör vi genom föräldramöten och  kampanjer. Ni som föräldrar har en mycket viktig roll! De barn vars föräldrar har en restriktiv hållning till att bjuda barn på alkohol dricker mindre alkohol.

 

Narkotika

Det kan ibland kännas svårt att prata med ungdomar om droger utan att det blir skrämselpropaganda. Det är viktigt att komma ihåg att de flesta ungdomar faktiskt är negativt inställda till droger och att man kan stärka dem genom att prata om var man som förälder står i frågan om droger.

 

Om du har minsta misstanke om att ditt barn använder droger så rekommenderar vi att du kontaktar Ingången för råd. Det är bättre att ringa en gång för mycket än för sent. För dig som märker att det finns drogpositiva normer i ditt barns bekantskapskrets rekommenderar vi Pelle Olssons ”8 myter om cannabis”. En annan bra webbplats är cannabishjalpen.se.

UmeBrå genomför regelbundet föreläsningar om droger som riktar sig till föräldrar i Umeå kommun.

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25