Förälder

Om du är orolig

Du som är orolig för ditt barn bör i första hand kontakta Ingången. De sitter på stor kompetens och kan i många fall hjälpa till själva eller också hänvisa dig vidare på ett tydligt sätt.

 

Time is not a healer. Att vänta på att det ska gå över är inte en bra strategi om du misstänker att ditt barn använder droger. Ring Ingången så fort du kan.

 

Ingångens telefonnummer: 090-16 53 50 (kontorstid vardagar)

 

Fältgruppen

Du kan också kontakta Socialtjänstens fältgrupp. Fältgruppen består av tre fältassistenter (”fältare”). Mycket av vårt jobb handlar om att fungera som en sluss och tillsammans med er i familjen hitta vägen till rätt hjälp – ”slussa in” ungdomar / familjen till rätt hjälp / stöd efter behov.

 

Samverkan är en viktig grundsten i vårt arbete och därför finns det många olika aktörer som vi vid behov samarbetar med. Barbro, Johanna och Fredrik (samt Louise under helger) arbetar förebyggande och uppsökande där ungdomar befinner sig på dagtid, men även under kvällar och helger (två av tre helger). Fokus ligger på ungdomar (främst under 18 år) som befinner sig i riskzonen att hamna snett.

 

Fältgruppen: På bilden ser du Barbro, Fredrik och Johanna som är ”Fältare” i Socialtjänsten.

 

Fältarna arbetar för att tidigt upptäcka dessa ungdomar och att tillsammans med föräldrar, yrkesverksamma och andra vuxna förebygga och förhindra ohälsa, drogmissbruk, kriminalitet m.m. Arbetet bygger till stor del på ett relationsskapande arbete till ungdomar – ungdomarna ska veta att fältgruppen finns och vart de kan vända sig.

 

Fältgruppen har sekretess, man kan vara anonym och de för inga journaler. En del av arbetet handlar om att, där behovet finns, slussa vidare ungdomen/familjen till rätt hjälp och stöd. Samverkan/samarbete med olika aktörer är därför en viktig grundsten.

 

När kan jag kontakta Fältgruppen?

Kontakta Fältgruppen om du har frågor eller behöver råd och stöd. Vi finns till för er alla därute så hör gärna av er till oss om ni har frågor, behöver råd och stöd när det gäller era ungdomar, vill ha information om alkohol, droger eller om hur det ser ut ute bland era ungdomar etc.

 

Fältgruppen når du lättast på telefonnummer: 090-16 30 34

Eller e-posta faltgruppen [at] umea.se 

 

Om du vill prata direkt med någon av oss som arbetar i Fältgruppen ring:

Johanna 070-2850153 
Barbro 070-6375350
Fredrik 070-2853687

 

Du kan också följa oss på Facebook

 

Polis

I arbetet med att förhindra att barn och ungdomar råkar illa ut är Umeås ungdomspoliser värdefulla. För dig som är förälder kan det vara bra att känna till hur de arbetar. Läs mer i foldern ”Ungdomsenheten – en resurs för både ungdomar och vuxna”. Ungdomsenheten, som är en del av Polisen i Västerbottenslän och arbetar i Umeå, finns också på Facebook.

 

FMN

UmeBrå samarbetar med FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika). De kan ge ett betydelsefullt stöd till dig som har barn som hamnat i missbruk.
http://fmn-umea.se

 

Om droger och brottslighet

Drogförebyggande arbete handlar inte bara om preparatkunskap. Det finns många andra delar som är viktigare att känna till än om man får stora eller små pupiller av en viss typ av drog. Du som vill veta mer om droger kan gå in på följande länkar:

www.can.se  

www.drugsmart.se

 

För dig som vill gå ännu djupare rekommenderar vi även www.fhi.se www.bra.se.

För lokal information se UFFE och folkhälsorapporten.

 

Tobak

Tobak är ett av de största hälsoproblemen vi har. Vi försöker hitta nya sätt att se till att färre börjar och att fler får hjälp att sluta. Ett konkret tips till er föräldrar är Tobaksfri Duo som grundskolorna i Umeå kommun arbetar med. 

 

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25