Ersboda förebyggande råd

Ersbodas råd är ett av nio råd på grundskolenivå i Umeå kommun. Rådets syfte är att arbeta med främjande och förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Rådet har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan. Kontakta gärna rådet om du har idéer om förebyggande aktiviteter i lokalområdet.

 

 Prioriterade områden

  • trygghet
  • livskunskap (sex och samlevnad)
  • föräldrarollen

 

Koordinator:  Göran Lindh, ungdomskonsulent, Kedjans aktivitetscentrum, 090-16 45 43 goran.lindh [at] umea.se
Ewa-Marie Huss, rektor, Ersängskolan
Catherine Sandström, kurator, Ersängskolan
Ida Bergfors, Polisen
Fredrik Sandström, fältpedagog, Fältgruppen Öppenvård Unga
Lena Sundh, för- och grundskolechef, SO Nord
Kristina Nordell, socialsekreterare, Enheten för stöd och utv ADM
Gabriella Alfengård, ungdomsassistent, Athena fritidsgård
Sari Vihtari, ungdomsassistent
Seth Åberg, processledare, UmeBrå

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25