Dragonskolans förebyggande råd

Dragonskolans råd är ett av fyra råd på gymnasienivå i Umeå kommun. Rådets syfte är att arbeta med främjande och förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Rådet har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan. Kontakta gärna rådet om du har idéer om förebyggande aktiviteter i lokalområdet.

 

Prioriterade fokusområden

  • inflytande och delaktighet
  • hot och våld
  • alkohol och droger
  • värdegrund

 

Koordinator: Andreas Nordström, skolvärd, 073-802 25 38, andreas.nordstrom [at] umea.se
Henrik Ragnvaldsson, rektor
Ann-Charlott Gavelin, rektor
Lena Lönnberg, skolsköterska
Elin Nordbrandt, kurator
Anna Bång, boendeansvarig NIU
Malin Sundström, kurator
Ann-Lee Engdahl, kurator
Anna Löfhede, kurator
Angelica Rönnfjord, skolvärd
Jonas Jakobsson, fältpedagog, Fältgruppen Öppenvård Unga
Seth Åberg, processledare, UmeBrå

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25