Centrala förebyggande rådet

Centrala rådet är ett av nio råd på grundskolenivå i Umeå kommun. Rådets syfte är att arbeta med främjande och förebyggande insatser i närområdet där unga befinner sig. Rådet har viktiga lokala kunskaper och därför en förmåga att kunna fånga upp olika problemområden tidigt, genom förebyggande arbete i samverkan. Kontakta gärna rådet om du har idéer om förebyggande aktiviteter i lokalområdet.

 

Koordinator: Pär Sandgren, resurspedagog, Hagaskolan, 070-342 75 74 par.sandgren [at] umea.se
Fredrik Strandgren, rektor, Hagaskolan
Anders Burwall, enhetschef, Umeå fritid Unga
Susanne Stjernfeldt, kurator, Elevhälsan
Johanna Franzén, fältpedagog, Fältgruppen Öppenvård Unga
Seth Åberg, processledare, UmeBrå

PrintFriendlyDela
UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25