Umeå kommuns brotts- och drogförebyggande råd

Stödnätverk

Via UmeBrå kan du komma i kontakt med ett brett nätverk av professionella yrkesverksamma som kan hjälpa dig.

UmeBrås vision

Tillsammans skapar vi trygghet och delaktighet i ett ungt, modigt och växande Umeå.

Vägledning

UmeBrå hjälper dig med dina frågor om brottslighet och missbruk.

Nyheter

Till nyhetsarkivet

Det är oss du kontaktar

Seth Åberg, Umebrå

Seth Åberg

processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
mejl

Sara Stenberg

kommunikatör
UmeBrå
090-16 12 33

mejl

Kerstin Rörsch

processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
mejl

UmeBrå | Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå | E-post | Telefon 090-16 16 25